preloader

Category: Ouderenzorg

COVID-19, het verhaal is nog niet voorbij

Written by graf on 19 mei 2022

Na een intens coronajaar vol vertwijfeling, stress en angst, waarbij medewerkers in onuitgegeven omstandigheden aan het werk waren, diende 2021 zich aan met het hoopvolle nieuws dat de bewoners en medewerkers van de woonzorgcentra als eerste hun Covid-vaccin zouden krijgen. Zowel de bewoners als de medewerkers kregen hun 1ste vaccin half januari en hun 2de vaccin begin februari.

PREZO wordt MENSO

Written by graf on 19 mei 2022

Sinds 2014 werkt Ouderenzorg Glorieux aan een continue kwaliteitsverbetering aan de hand van het integraal kwaliteitssysteem PREZO. Dit kwaliteitsmodel, dat Zorgnet-Icuro introduceerde bij de Vlaamse woonzorg samen met de Nederlandse stichting Perspekt, werd in 2021 verzelfstandigd en kreeg een nieuwe naam: MENSO. Dit nieuwe model krijgt een volledig Vlaamse koers via een onafhankelijke vzw: het model wordt volledig geactualiseerd op maat van de Vlaamse ouderenzorg.

De wereld van de communicatie staat niet stil

Written by graf on 19 mei 2022

Communicatie blijft in onze dagelijkse werking één van de belangrijkste werkinstrumenten, maar het is ook het werkinstrument bij uitstek dat het snelst evolueert. Het gaat om communicatie met bewoners, families, medewerkers en externen, maar evenzeer om profilering op verschillende terreinen. De nood om hieraan specifieke aandacht te besteden drong zich op.

Inzet zorgpersoneel – de uitdaging van de toekomst

Written by graf on 19 mei 2022

Zeggen dat er in de zorg handen te kort zijn aan het bed, is een open deur intrappen. De zorgsector kampt al jaren met een stijgend personeelstekort dat de werkdruk bij het personeel verhoogt en de zorgkwaliteit onder druk zet.