preloader

Ouderenzorg

 

PREZO wordt MENSO

19 mei 2022
 

Sinds 2014 werkt Ouderenzorg Glorieux aan een continue kwaliteitsverbetering aan de hand van het integraal kwaliteitssysteem PREZO. Dit kwaliteitsmodel, dat Zorgnet-Icuro introduceerde bij de Vlaamse woonzorg samen met de Nederlandse stichting Perspekt, werd in 2021 verzelfstandigd en kreeg een nieuwe naam: MENSO. Dit nieuwe model krijgt een volledig Vlaamse koers via een onafhankelijke vzw: het model wordt volledig geactualiseerd op maat van de Vlaamse ouderenzorg.

MENSO staat voor duurzame, kwaliteitsvolle en warme dienstverlening. Het wil een toegangspoort vormen naar dé kwaliteitscultuur van de toekomst. Het model is geen doel op zich, maar zal een springplank zijn voor woonzorgcentra die streven naar excellentie, kwaliteit en continue verbetering.

De voornaamste verschillen met het PREZO-model situeren zich op volgende vlakken:

  • Bewoners, hun naasten én medewerkers komen op hetzelfde niveau.
  • Cultuur en relaties binnen de organisatie krijgen meer focus.
  • De systematische opvolging gebeurt via een methodiek naar keuze, dus PDCA domineert niet langer.
  • De Vlaamse wet- en regelgeving worden meegenomen.
  • De 60 PREZO-kwaliteitsthema’s werden herleid tot 37 MENSO-prestaties die meer behapbaar en eenvoudiger zijn, zonder aan de essentie te raken.

Het nieuwe model wordt in de eerste helft van 2022 volledig herwerkt en medio 2022 ter beschikking gesteld van de MENSO-leden. Vanaf eind 2022 zal het nieuw kwaliteitslabel kunnen aangevraagd worden. Dit is voor ons geen doel op zich, maar kan wel een mooie kers op de taart zijn van onze kwaliteitsverbetering.

 
Met een PREZO-bagage van 8 jaar, stapt Ouderenzorg Glorieux vol vertrouwen mee in deze nieuwe uitdaging. Het nieuwe model ondersteunt de grondwaarden waar wij als woonzorgvoorzieningen willen voor staan: dat bewoners en hun naasten én de medewerkers zich goed voelen, zich verbonden weten, zich veilig voelen, regie hebben en vertrouwen hebben in de toekomst.
 

Met een PREZO-bagage van 8 jaar, stapt Ouderenzorg Glorieux vol vertrouwen mee in deze nieuwe uitdaging. Het nieuwe model ondersteunt de grondwaarden waar wij als woonzorgvoorzieningen willen voor staan: dat bewoners en hun naasten én de medewerkers zich goed voelen, zich verbonden weten, zich veilig voelen, regie hebben en vertrouwen hebben in de toekomst.

Jolien Demyttenaere, stafmedewerker kwaliteit en procesoptimalisatie