preloader
 

Jaarverslag 2021

voorwoord van algemeen directeur Stefaan Blomme

Ondanks de grootschalige vaccinatiecampagne spoelden de vierde en vijfde coronagolf over ons land. Ook in 2021 had de COVID pandemie een grote impact op alle medewerkers en artsen uit de zorgsector. Toch slaagden we er samen in om heel wat bijzonderheden te realiseren. De evolutie in de zorgsector staat immers nooit stil. Dit jaarverslag bevat een greep uit de activiteiten die we het afgelopen jaar realiseerden.

Een oprechte dankjewel aan alle artsen, medewerkers en vrijwilligers van vzw Werken Glorieux voor de dagdagelijkse inzet en gigantische moed die zij allen hebben getoond doorheen de afgelopen twee jaar.

 
 

vzw Werken Glorieux

 

Vzw Werken Glorieux is een geïntegreerde zorggroep gesitueerd in de Vlaamse Ardennen, bestaande uit drie zorgpijlers, met name ziekenzorg, kind- en jeugdzorg en ouderenzorg. De focus ligt op geïntegreerde kwalitatieve en innovatieve hoogstaande zorg waarbij de patiënt, bewoner en kind centraal staan. Daarnaast is vzw Werken Glorieux lid van het E17 ziekenhuisnetwerk en van het samenwerkingsverband ZORG.

We blikken graag samen met jou terug op 2021, een bijzonder jaar waarin we er samen in slaagden om de strijd tegen COVID-19 te combineren met de reguliere zorg zoals voorheen. Aan de hand van een selectie van cijfers, beelden en nieuwsartikelen geven wij een indruk van het voorbije jaar.

Maak hierboven jouw keuze

 
 

 Bestuursorgaan

 

mr. Carlos De Wolf, voorzitter

dr. Filip Ameye
Peter Vande Vyvere

Bernard Bruggeman
Ortwin Callewaert
Rinaldo Castelli
Willy Mortier

Prof. Werner Spileers
Marianne Vael
Willy Verstichel