preloader

Kinderverblijf Glorieux

 

Een pedagogisch project

19 mei 2022
 

Kinderopvang – zomer 2021

Bepaalde periodes was het omwille van corona nog steeds niet toegelaten om ook kleuters in onze voorziening op te vangen op woensdagnamiddag en in vakantieperiodes.

Van die gelegenheid werd gebruik gemaakt om hun beschikbare speelruimtes in het gebouw eens grondig aan te pakken. Oud en versleten spelmateriaal werd afgedankt. Het overige (nog steeds meer dan genoeg) werd herschikt op een zodanige manier dat een kindvriendelijke en uitdagende speelwereld voor de kleuters ontstond.

Door verschillende speelhoeken te voorzien, worden kinderen hun ontwikkelingskansen én hun spelplezier verhoogd. Kinderen ontwikkelen verschillende vaardigheden en er komen meerdere ontwikkelingsgebieden aan bod. Ze komen intenser tot spel als ze zelf kunnen kiezen waarmee ze spelen en ook het welbevinden wordt bevorderd. Sommige kinderen hebben nood aan rust en willen zich terugtrekken in de snoezel- of leeshoek. Andere kinderen kunnen hun energie kwijt in het ballenbad. Nog anderen spelen graag een rollenspel in de poppenhoek, het keukentje of de werktafel. Speelhoeken werken dus ook op sociaal-emotioneel vlak heel stimulerend.

Tevens werd een kindvriendelijke kiné ruimte ingericht en werd onze sombere binnenkoer opgebroken en kregen de kinderen in de plaats een heus grasplein ter beschikking.