preloader

Ouderenzorg

 

De wereld van de communicatie staat niet stil

19 mei 2022
 

Communicatie blijft in onze dagelijkse werking één van de belangrijkste werkinstrumenten, maar het is ook het werkinstrument bij uitstek dat het snelst evolueert. Het gaat om communicatie met bewoners, families, medewerkers en externen, maar evenzeer om profilering op verschillende terreinen. De nood om hieraan specifieke aandacht te besteden drong zich op.

In 2021 werd de communicatiecel opgericht, die bestaat uit de kwaliteitscoördinator, de stafmedewerker kwaliteit, het adjunct-diensthoofd van het woonleefteam en een medewerker van de sociale dienst.

De eerste verwezenlijking was het uitschrijven van het communicatieplan. Van daaruit werden reeds een aantal projecten gerealiseerd:

  • In kaart brengen van de overlegstructuur en de opvolging ervan.
  • Opfrissing van de website.
  • Opstart sociale media met een eigen facebook- en instagrampagina.
  • Lancering van de vernieuwde huiskrantjes mét nieuwe naam.
  • In kaart brengen en updaten van alle info- en onthaalbrochures (lopende).
  • Opfrissing van de kwaliteits- en communicatieborden.
  • Publicatie op externe websites: Ons hart klopt voor u, Woonzorgweb, Zorgnet-Icuro.