preloader

Ouderenzorg

 

Inzet zorgpersoneel – de uitdaging van de toekomst

19 mei 2022
 

Zeggen dat er in de zorg handen te kort zijn aan het bed, is een open deur intrappen. De zorgsector kampt al jaren met een stijgend personeelstekort dat de werkdruk bij het personeel verhoogt en de zorgkwaliteit onder druk zet.

Ook binnen Ouderenzorg Glorieux worden we geconfronteerd met het gegeven dat jobs voor zorgmedewerkers steeds moeilijker ingevuld geraken, wat zich nog sterker liet voelen tijdens de Covid-pandemie. Nieuwe medewerkers aantrekken is een grote uitdaging geworden; vervanging van tijdelijke afwezigheden lukt al helemaal niet meer. Naast de vacatures voor zorgmedewerkers, stellen we vast dat ook andere vacatures (schoonmaak, keuken, ergo, …) steeds moeilijker ingevuld geraken.

De kwaliteitscel heeft zich gebogen over mogelijke pistes om de werkdruk bij het zorgpersoneel en het onderhoudspersoneel te verlichten en de zorgkwaliteit voor de bewoners te behouden/verhogen.

 • Een betere taakverdeling en -ontlasting
  Omdat verpleegkundigen en zorgkundigen heel wat logistieke taken verrichten, werd eind 2021 gestart met de uitbouw van een logistiek team.
 • Heroriëntering van de verpleegkundige taken
  Doordat er steeds minder verpleegkundigen beschikbaar zijn, werden de taken die enkel door een verpleegkundige kunnen/mogen uitgevoerd worden, voor een volledige woonafdeling of zelfs voor meerdere woonafdelingen toegewezen aan één verpleegkundige. Uiteraard wordt deze verpleegkundige van een aantal andere taken ontheven.
 • Taken verpleegkundigen delegeren naar zorgkundigen
  Door de Pentaplus opleiding kunnen de zorgkundigen een aantal taken opnemen die voorheen enkel door de verpleegkundigen mochten uitgevoerd worden. In 2021 volgden 10 medewerkers van OZ Glorieux deze opleiding. De bedoeling is om de komende jaren alle geïnteresseerde zorgkundigen hieraan te laten deelnemen.
 • Meer flexibiliteit bij aanwerving
  De tijd dat de werkgever éénzijdig bepaalde hoe de jobtime en uren van een medewerker eruit zien, ligt in het verleden. De sollicitant weet vaak vooraf al tegen welke voorwaarden hij/zij wil starten. Andere werkgevers loeren om de hoek. Wij proberen steeds te luisteren naar de wensen van de kandidaat-medewerker en een compromis te sluiten, waar zowel de medewerker als de organisatie zich kunnen in vinden. Een soepele opstelling vanuit de organisatie is vaak een must om de medewerker aan boord te krijgen/te houden.
 • Meer bekendmaking van openstaande vacatures
  We deden dit jaar ook een inspanning om onze openstaande vacatures via extra platformen bekend te maken: via de website van Zorgnet Icuro, via Woonzorgweb en via de website Ons hart klopt voor u.