preloader

Category: Kinderverblijf Glorieux

Bescherming van persoonsgegevens in de leefgroepen van de kinderopvang Glorieux

Written by graf on 19 mei 2022

De  Europese ‘vernieuwde’ privacywetgeving, AVG (GDPR), is ook van toepassing op de kinderopvang. De opvangvoorziening heeft reeds heel wat acties ondernomen ten einde de werking aan te passen, conform deze verordening; m.n. inventarisering van alle ververwerkingen van persoonsgegevens in een verwerkingsregister, uitschrijven van een charter voor alle medewerkers, opstellen van een privacyverklaring bestemd voor ouders, vragen van schriftelijke toestemming van ouders voor het nemen en het gebruik van beeldmateriaal van hun kind/ hun gezin en het afsluiten van verwerkingscontracten met externe partners.

Vormingsdag

Written by graf on 19 mei 2022

De vormingsdag van onze kindbegeleiders stond in het teken van MeMoQ en ZIKO. De begeleiders gingen met elkaar in gesprek over de dimensies 1 en 2 ‘Welbevinden en betrokkenheid’. Filmmateriaal uit de eigen leefgroep werd bekeken en ze observeerden hoe de kinderen zich voelen en of ze betrokken bezig zijn.  Dit zette aan tot reflectie over hun eigen pedagogisch handelen.  Er werden tips uitgewisseld hoe ze hun handelen op een eenvoudige manier kunnen afstemmen op wat kinderen nodig hebben.

De bezoekersruimte in een nieuw jasje

Written by graf on 19 mei 2022

Door allerlei omstandigheden verblijven kinderen soms voor een bepaalde tijd in het CKG. Het is van essentieel belang om ouders en kinderen in de mogelijkheid te blijven stellen om verbonden te blijven, om ouders te blijven betrekken bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen.

Kwaliteitszorg

Written by graf on 19 mei 2022

Bepaalde periodes was het omwille van corona nog steeds niet toegelaten om ook kleuters in onze voorziening op te vangen op woensdagnamiddag en in vakantieperiodes.

Een pedagogisch project

Written by graf on 19 mei 2022

Bepaalde periodes was het omwille van corona nog steeds niet toegelaten om ook kleuters in onze voorziening op te vangen op woensdagnamiddag en in vakantieperiodes.