preloader

Kinderverblijf Glorieux

 

Bescherming van persoonsgegevens in de leefgroepen van de kinderopvang Glorieux

19 mei 2022
 

De  Europese ‘vernieuwde’ privacywetgeving, AVG (GDPR), is ook van toepassing op de kinderopvang. De opvangvoorziening heeft reeds heel wat acties ondernomen ten einde de werking aan te passen, conform deze verordening; m.n. inventarisering van alle ververwerkingen van persoonsgegevens in een verwerkingsregister, uitschrijven van een charter voor alle medewerkers, opstellen van een privacyverklaring bestemd voor ouders, vragen van schriftelijke toestemming van ouders voor het nemen en het gebruik van beeldmateriaal van hun kind/ hun gezin en het afsluiten van verwerkingscontracten met externe partners.

Specifiek m.b.t. schriftelijke verwerking van persoonsgegevens van klanten in de leefgroepen, heeft de kinderopvang  in 2021 – binnen een kwaliteitsproject – afspraken vastgelegd rond het bewaren van ‘papieren’ documenten (formulieren, lijsten, foto’s, …): waar, hoe en hoelang worden deze in de leefgroepen bewaard?Deze papieren documenten met persoonsgegevens worden voortaan in alle leefgroepen op uniforme wijze bewaard, m.n. in ringmappen, per domein (pedagogisch, kwaliteitszorg, administratie, medisch, logistiek, HR).

Daarnaast is voor de leefgroepen ook vastgelegd wat kan uitgehangen worden in de leefruimtes; al dan niet in het zicht van bezoekers.