preloader

Ouderenzorg

 

Wonen & leven als nieuw denkkader in de residentiële ouderenzorg

19 mei 2022
 

Binnen de residentiële ouderenzorg dient zich een verschuiving aan waarbij het accent minder expliciet op de (medische) zorg voor de bewoner ligt, maar waarbij het gegeven van het wonen en leven in huis minstens even belangrijk wordt.

Dé bedoeling van deze nieuwe wind is:

  • dat de bewoner de regie heeft over zijn eigen leven en zich goed voelt in zijn leefomgeving;
  • dat de medewerker uit eigen kracht kan handelen en zich goed voelt in zijn werkomgeving.

De grondwaarden die hieraan gekoppeld worden, doen ons sterk denken aan de grondwaarden van het MENSO-kwaliteitslabel: verbondenheid, betekenisvolheid, zelfwaardegevoel, regie houden, hoop en optimisme en zich thuis voelen.

In 2021 hebben we de basis gelegd voor het traject “wonen en leven”:

  • De kwaliteitscoördinator/diensthoofd woonleefteam en het adjunct-diensthoofd van het woonleefteam volgden een intense 5-daagse masterclass “wonen & leven”.
  • In oktober werden de diensthoofden van Ouderenzorg Glorieux via een 2-daagse workshop ondergedompeld in het “wonen & leven”.
  • Er werd een procesgroep opgericht die het volledige traject in goede banen zal leiden.

In 2022 worden alle medewerkers betrokken in onze gezamenlijke zoektocht naar hoe wonen en leven in onze voorzieningen aan kwaliteit kan winnen. Op 2 interactieve kick off-dagen voor alle medewerkers worden de projecten bepaald die uitgewerkt worden in diverse werkgroepen, dit onder supervisie van de procesgroep.

De uiteindelijke bedoeling van dit traject is:

  • een woonleefvisie te expliciteren, deze te doorleven en deze consequent als toetssteen voor het handelen te hanteren;
  • met een duidelijke gerichtheid op concrete resultaten in de feitelijke dienstverlening;
  • met aandacht voor de competentieontwikkeling van de medewerkers
  • die werken binnen een slank maar performant systeem.

Gelukkige bewoners én medewerkers, daar gaan we voor!