preloader

Kinderverblijf Glorieux

Kinderverblijf Glorieux
 

 Cijfers

Bekijk hier onze jaarcijfers.

lees meer

 Nieuws

Samen bouwen we aan de toekomst!

lees meer

  Bestuur

Maak kennis met onze directie.

lees meer

Kinderverblijf Glorieux

Kinderverblijf Glorieux situeert zich binnen de sector kind- en jeugdzorg en wordt gesubsidieerd door het agentschap Kind en Gezin. Het Kinderverblijf Glorieux is actief op het domein van de kinderdagopvang (dienstverlening) en met het CKG Glorieux op het domein van opvoedingsondersteuning (hulpverlening).

Het Kinderverblijf wil, als social-profit voorziening, een sterke en dynamische partner zijn in de regio; die een kwaliteitsvolle zorgverlening biedt op het domein van de opvoedingsondersteuning.

Het kinderverblijf streeft naar een hoge mate van welbevinden en betrokkenheid van de kinderen en ziet de samenwerking, de begeleiding en het overleg met de ouders als een belangrijke hoeksteen van de werking.

 

COVID19 heeft de kinderdagopvang in het jaar 2021 ook weer erg getroffen …. vooral in het najaar! Eind november werden door het agentschap “Opgroeien” en in overleg met zorginspectie, 6 van de 11 leefgroepen op hetzelfde moment gesloten omwille van aanhoudende besmettingen onder het personeel. Ternauwernood kon een volledige sluiting voorkomen worden. Vele ouders vielen van de ene dag op de andere zonder opvang voor hun kind, maar we konden rekenen op veel begrip