preloader

CAR Glorieux

 

Werkbaar werk voor elke medewerker

19 mei 2022
 

Het jaar 2021 was een zeer uitdagend jaar voor de medewerkers van het C.A.R. NOK centrum. Naast de coronacrisis, die de werking op zijn kop bleef zetten, eiste ook het veranderende zorglandschap de nodige energie en flexibiliteit van het team.

 

De kaart van het werkbaar werk werd getrokken waarbij we willen inzetten op het welbevinden, communicatie, ontwikkelen van competentie en talent , motivatie en organisatie van het team.

Anneleen Van de Putte, directeur C.A.R. NOK centrum

 

Via bevragingen, denkdagen en workshops willen we de bovengenoemde thema’s vastnemen en gezamenlijk tot concrete en werkbare oplossingen komen. Om dit project te kunnen realiseren werden de nodige financiële middelen via de werkbaarheidscheques aangevraagd. Onder leiding van NIDUM werden in 2021 de eerste stappen in het traject reeds gezet!