preloader

CAR Glorieux

 

Ronny Moreels, directeur en oprichter van het NOK, neemt na 34 jaar afscheid

19 mei 2022
 

Op 30 juni 2021 namen we afscheid van Ronny Moreels, directeur en oprichter van het centrum. Het NOK centrum kreeg vorm in 1987 onder leiding van dr. Van Haute, psychiater en Ronny Moreels, psycholoog. Ronny bouwde het centrum uit, zette het op de kaart, en bleef aan het roer staan tot 2021.

In de jaren ’80 begon het C.A.R. NOK zeer bescheiden met een 20-tal kinderen voor 2 logopedisten, 1 kinesist, 1 psycholoog, sociale en medische dienst. De focus lag van bij de start op de doelgroep van kinderen met spraak-, taal-, leerstoornissen, algemene ontwikkelingsvertraging en autisme. Ronny bouwde het centrum op korte tijd uit tot de huidige equipe van 21 medewerkers met een capaciteit voor ongeveer 100 kinderen.

 

In zijn hele carrière heeft Ronny het kind steeds centraal geplaatst en veel aandacht geschonken voor de toegankelijkheid van de zorg, met name voor de meest kwetsbaren. Als directeur stond hij heel dicht bij de cliënten en hun ouders en engageerde zich sterk om de zorg voor kinderen zowel inhoudelijk als praktisch te organiseren.

Daarnaast bouwde Ronny een zeer goede en intensieve samenwerking uit met de verschillende scholen en andere zorgpartners binnen Ronse. Hij zorgde ervoor dat het NOK een toonaangevende rol speelt in de zorg voor kinderen met complexe noden.

We willen Ronny via deze weg nog eens bedanken voor zijn inzet en wensen hem een fantastisch pensioen toe.