preloader

CAR Glorieux

 

Geactualiseerde missie, visie en kernwaarden

19 mei 2022
 

Missie: waarom bestaan we? Wat is onze opdracht?

Als ambulant multidisciplinair centrum staan we in voor het onderzoek en de behandeling van kinderen met complexe ontwikkelings- en gedragsproblemen.

Onze doelgroep situeert zich in de ruime omgeving van Ronse.

We streven ernaar om de levenskwaliteit en maatschappelijke integratie van onze cliënten te bevorderen.

Hierbij vertrekken we vanuit een contextgerichte aanpak waarbij we de ouders, school en omgeving betrekken.

Visie: wie willen we zijn? Waar willen we binnen 10 jaar staan?

We willen elke cliënt zo vroeg mogelijk en vanuit de individuele behoeften en hulpvraag een aanpak op maat bieden in nauwe samenwerking met zijn/haar context (vb. gezin, school en opvang).

We willen een toegankelijke, professionele en kwaliteitsvolle werking uitbouwen voor alle cliënten en medewerkers binnen onze organisatie.

Binnen de regio willen we een toonaangevende rol spelen in de hulpverlening van kinderen met ontwikkelingsproblemen door het delen van onze expertise en uitbouwen van duurzame samenwerkingen.

 

Kernwaarden

Met respect en waardering voor alle betrokkenen, streven we zes kernwaarden na die gedragen worden door elke medewerker van de VZW.

  • Deskundigheid: goede, kwalitatief hoogstaande, zorg kan alleen als alle medewerkers zich voortdurend bijscholen en hun handelen afstemmen op evidence base en lessen trekken uit het verleden
  • Zorgzaamheid: veilige zorg is zorg waarbij schade aan de cliënt wordt vermeden door voortdurende waakzaamheid en zorgzaamheid
  • Vriendelijkheid en respect: rekening houden met de kwetsbaarheid en de waardigheid van iedere cliënt met speciale aandacht voor risicovolle en kwetsbare cliënten. Het respecteren van de rechten van cliënt en familieleden
  • Ontwikkelingsgericht: proberen steeds betere zorg aan te bieden door op een systematische manier (PDCA cyclus) de efficiëntie en effectiviteit van de zorg te verhogen
  • Doelgerichtheid: voortdurende verbetering aan de hand van vooraf gestelde doelen en gestuurd door opvolging die aantoont in hoeverre die doelen zijn bereikt