preloader

CAR Glorieux

 

Hoe jonger hoe minder lang je moet wachten op onderzoek en begeleiding

7 mei 2022
 

Wachten op de juiste diagnostiek en zorg duurt altijd te lang voor cliënten en gezinnen die er nood aan hebben. Het is iets waar we ons sterk bewust van zijn en waar we als centrum elke dag mee worden geconfronteerd.

Onze capaciteit, het aantal onderzoeken en therapieën die we kunnen uitvoeren, wordt gereguleerd door het Agentschap zorg en gezondheid en is sinds 1992 onveranderd gebleven. Dit wil zeggen dat we niet kunnen uitbreiden, ook al zouden we dit erg graag willen.

Elk jaar nemen de zorgvragen toe waardoor onze wachtlijst jammer genoeg steeds oploopt. Op 1 november 2021 stonden er 121 kinderen op onze wachtlijst en bedroeg de wachttijd bijna 3 jaar. Om cliënten en hun ouders toch enig perspectief te kunnen bieden, hebben we in november 2021 een aantal maatregelen genomen:

  1. Hoe jonger hoe korter de wachttijd

Vanuit wetenschappelijk oogpunt weten we dat een vroege interventie bij kinderen met zorgen rond ontwikkeling en gedrag zeer belangrijk is en problemen op latere leeftijd kan voorkomen. Om die reden krijgen jonge peuters en kleuters voorrang en kunnen zij sneller beroep doen op ondersteuning dan oudere kinderen. We streven ernaar om de wachttijd voor kinderen onder de 3 jaar te beperken tot 6 maanden en voor kinderen onder de 4 jaar tot maximaal 1 jaar.

 

  1. Meer kinderen die kunnen worden geholpen door een snellere in- en uitstroom

Als we meer kinderen willen helpen dan kan dit door het aantal kinderen die ondersteuning krijgen over een bepaalde periode te verhogen. In 2021 zijn alvast het aantal onderzoeken opgedreven met 15% waardoor er 7 kinderen extra zijn ingestroomd in vergelijking met 2020.

Gezien onze beperkte capaciteit, kan dit enkel als er ook meer kinderen uitstromen en dus stoppen met begeleiding. Daarom willen we in de toekomst meer inzetten op korte, intensievere trajecten.

 

  1. Betere communicatie en transparantere wachttijden

De wachtlijsten worden sinds 2021 digitaal beheerd en naast een plaats, kunnen we ouders nu ook een richtdatum geven voor de opstart van begeleiding. Op die manier weten ouders en verwijzers hoe lang de wachttijd precies is en kunnen zij hierop anticiperen. Op termijn willen we ouders ook automatisch informeren bij wijzigingen qua wachttijd en aanmoedigen om ons te contacteren indien hun kind mag geschrapt worden. Zo wordt de wachttijd voor de anderen een stuk minder lang.

 

  1. Aanmeldingsstop voor kinderen van de lagere school

Er werd een aanmeldingsstop doorgevoerd voor kinderen van de lagere school. Kinderen van de lagere school die op onze wachtlijst stonden behouden hun plaatsje, maar er kunnen geen nieuwe kinderen van die leeftijd meer aanmelden. Gezinnen die toch met een zorgvraag tot bij ons komen worden doorgestuurd naar een gepast alternatief.