preloader

az Glorieux

 

Klinisch pad borstkanker

11 oktober 2021
 

Elk jaar worden in België 11 000 vrouwen door borstkanker getroffen. Het krijgen van deze diagnose kan een grote impact hebben op het leven van de patiënt en zijn omgeving.

De toenemende complexiteit van de borstkankerzorg vereist een gespecialiseerde, multidisciplinaire aanpak om een optimale, patiëntgerichte hulpverlening te bieden. Het az Glorieux te Ronse heeft in het kader van het lokale borstcentrum een vernieuwd klinisch pad uitgewerkt. Hierbij staat een optimale diagnosestelling, behandeling en begeleiding van patiënten met een borstaandoening centraal. Het overleg en de samenwerking tussen het groot aantal betrokken medische disciplines werd daarbij geoptimaliseerd. Zo zijn binnen het borstcentrum het gynaecologisch-chirurgisch team, de medisch oncologen, de radiologen, de borstverpleegkundige, de radiotherapeut en de zorgverleners die instaan voor de psychosociale omkadering zeer bedreven in deze complexe pathologie.

Het doel van deze multidisciplinaire en multi-professionele aanpak is het leveren van een snelle, efficiënte en evidence-based zorg aan alle patiënten die zich in het az Glorieux aanbieden met een letsel in de borst. Hierbij leidt de samenwerking met lokale huisartsen en gezondheidswerkers tot een optimalisatie van de borstkankerzorg in de regio.

Aan het begin van elk behandeltraject ontvangt de patiënt een uitgebreide infomap.

Meer informatie kan je hier terugvinden.