preloader

az Glorieux

 

az Glorieux krijgt bezoek van Vlaams minister Wouter Beke

2 juni 2021
 

Op donderdag 20 mei bezocht Vlaams minister Wouter Beke het az Glorieux te Ronse naar aanleiding van de bijkomende investeringen die de Vlaamse Regering voorziet in de infrastructuur van verschillende algemene ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen en revalidatieziekenhuizen. Het az Glorieux diende een project in met betrekking tot de renovatie van de afdeling spoedgevallen. Dit project komt mogelijk in aanmerking voor de toekenning van een strategisch forfait om dit project te realiseren.

“De projectaanvragen die werden ingediend, moesten voldoen aan duidelijke criteria om te worden geselecteerd. Niet alleen moeten ze noodzakelijk zijn vanuit het oogpunt van patiënt- of brandveiligheid, ze moeten ook toekomstgericht zijn en bijdragen aan een nog betere planning van het medisch aanbod”, aldus Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. “Vlaanderen wil immers het zorglandschap zo hertekenen dat eenvoudige zorg die dicht bij de mensen staat, ook dicht bij huis bereikbaar is. Het ziekenhuis az Glorieux kan via deze subsidies blijven inzetten op nabije en kwalitatieve zorg voor de inwoners van de Vlaamse Ardennen.”

Eind augustus werd het strategisch forfait uiteindelijk toegekend waardoor de renovatie van de afdeling spoedgevallen van start kan gaan.

 

Na een korte voorstelling van het ziekenhuis en het precair dossier gevolgd door een vragenronde,  bracht de delegatie een bezoek aan de spoedafdeling.