preloader

az Glorieux

 

Aanstellen ontwerper technisch financieel plan

30 mei 2021
 

In mei 2021 werd via de wet overheidsopdrachten een ontwerpteam aangesteld voor de realisatie van de nieuwe ambulante vleugel op de site. In het wedstrijdontwerp heeft de ontwerper een analyse gemaakt van het masterplan zoals opgemaakt in 2016, en een variant masterplan uitgewerkt met een gedegen toekomstvisie.

Door het nieuwe Masterplan krijgt het ambulant blok een nieuwe plaats op de campus die toekomstige ontwikkelingen niet hypothekeert, met betere flows, een beter ruimtegebruik en een antwoord op een aantal logistieke uitdagingen. Het programma omvat een nieuwe high-care dialyse afdeling, een dagziekenhuis, oncologisch dagziekenhuis, een chirurgisch dagziekenhuis, en een multidisciplinair ambulant centrum.