preloader

az Glorieux

 

Omschakeling afdeling spoedgevallen naar digitaal KWS

19 mei 2021
 

De spoedgevallendienst is een belangrijke schakel in de uitwisseling van patiëntengegevens tussen de verschillende diensten. Tot nog toe werd enkel het eindverslag door de spoedartsen digitaal opgemaakt. In 2021 werden ook de verpleegkundige zorgen en de medicatievoorschriften en -toedieningen gedigitaliseerd.  Verpleegafdelingen die een spoedpatiënt moeten opnemen kunnen zo al sneller de nodige informatie bekijken. De behandelende arts kan verder aan de slag met de informatie over de reeds gestarte behandeling of medicatie, zonder dit te moeten hernemen.

Door de uitwerking van een uitgebreid digitaal grondplan heeft de spoed ten allen tijde een duidelijk overzicht van de aanwezige patiënten en hun fase in hun behandeling.