preloader

az Glorieux

 

Een succesvolle JCI audit

7 februari 2021
 

Ons ziekenhuis werd voor de eerste maal geaccrediteerd met het JCI-kwaliteitslabel in 2017. Om deze accreditatiestatus te behouden dient drie jaarlijks een audit te worden uitgevoerd. Deze heraccreditatie stond initieel gepland in juni 2020. Wegens de coronapandemie werd deze audit herhaaldelijk, tot vier maal toe, uitgesteld naar een latere datum.

De vierde COVID-19 golf had een grote impact op de dagdagelijkse werking van het ziekenhuis en op zijn medewerkers. Daarom is de JCI audit dan ook niet in zijn geplande vorm doorgegaan, maar vervangen door een afgeslankte digitale versie.

Inhoudelijk richtte de audit zich vooral op de bevindingen uit 2017 en de hieraan gekoppelde verbeteracties. Daarnaast werd de focus gelegd op een aantal risico gebieden op vlak van patiëntveiligheid, bijvoorbeeld hoogrisicomedicatie, patiëntidentificatie, veilige chirurgie, valpreventie, anesthesie en sedatie, infectiepreventie, infrastructuur,…

Dankzij de vele inspanningen en vakkennis van onze artsen en medewerkers slaagden we erin onze accreditatiestatus met een jaar te verlengen. De uitgebreide audit staat gepland in het najaar 2022.